F - RISK GROUP, s.r.o.

Zabezbečenie plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

O nás... Čo ponúkame ?  Referencie Kontakty


Ladislav Hájovský
konateľ spoločnosti

Korytnická 2, 82107 Bratislava
tel.: 02/45526326, mobil: 0905315377
e-mail: hajovsky@f-risk.sk
Ján Kubík
konateľ spoločnosti

Šusteková 27, 85104 Bratislava
tel.: 02/62318773, mobil: 0908766194
e-mail: kubik@f-risk.sk


© DaFaSoft